En väg till bättre balans, hälsa och harmoni

Samarbetspartners

Vi har tyvärr inte alltid möjlighet att erbjuda tider till dig som privatperson inom Vårdvalet. Vi samarbetar med och rekommenderar ett antal behandlare som har egen verksamhet i våra lokaler, både inom och utan Vårdvalet Psykoterapi. Vi rekommenderar följande legitimerade terapeuter/psykologer som har eget Vårdavtal med Region Skåne angående psykoterapi. Du ska skicka din remiss direkt till terapeuten i så fall. OBS! skriv INTE Wise Living på remissen/adressen utan nedanstående företagsnamn, Östra Mårtensgatan 15, 223 61 Lund:

Karin Selander, socionom, leg psykoterapeut
Karin Selander Psykoterapi
Avtal: PDT-lång
Tel: 0703-429426
Email: karinselanderpsykoterapi@gmail.com

Patrick Anderlind, leg psykolog
Psykologbyrån Anderlind PBA
Avtal: PDT-lång, KBT-lång
Tel: 0760-256344
Email: psykologbyrananderlind@gmail.com