En väg till bättre balans, hälsa och välbefinnande

Samtalsterapi


Kognitiv beteendeterapi

De absolut flesta av oss mår dåligt någon gång i livet. Det är inte alltid lätt att prata om sitt mående och sina känslor. Att söka hjälp är ett första steg mot bättre hälsa. Kognitiv beteendeterapi är en metod som är effektiv vid stress, sömnbesvär, oro, nedstämdhet och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)  

Vad är Kognitiv Beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa dig att förstå och hantera dina känslor och reaktioner. Du lär dig att kunna se och påverka de invanda tanke- och beteendemönster som försvårar ditt liv och du får möjlighet att lära dig nya sätt att hantera dina svårigheter så att du kan må bättre.
KBT är ett samarbetsprojekt där du aktivt deltar i det som sker och din terapeut förklarar och berättar om vad ni gör och varför. Ni kommer att arbeta med dina tankar, känslor och beteenden i olika situationer och du får uppgifter att genomföra mellan era träffar. Din terapeut hjälper och vägleder dig genom hela processen.

Vad är nästa steg?

Vi har avtal med Region Skåne gällande psykoterapi vilket innebär att du har möjlighet att komma till oss med en remiss från en läkare på den vårdcentral där du är listad. Då gäller högkostnadsskydd och du betalar 200 kr/samtal eller använder Frikort. Du kan också komma helt privat (utan remiss) och då kostar det 1180 kr/samtal eller genom din hemförsäkring. Då behöver vi ett skadenummer och en bekräftelse från ditt försäkringsbolag som mailas till info@wiseliving.se

Vårdval psykoterapi

Din läkare på vårdcentralen bedömer ditt behov av terapi (upp till 25 samtal). 

Utan remiss

Du kan också välja att komma helt privat utan remiss, eventuellt kan du få samtal genom ditt försäkringsbolag, vi har avtal med de flesta försäkringsbolag.

Vem kan få hjälp hos oss?

Inom vårdval psykoterapi kan du som är 16 år och uppåt söker hjälp där högkostnadsskydd gäller. För att göra detta behöver du en remiss från din vårdcentral. Utan remiss erbjuder vi också samtal till både barn och vuxna.
Hur går det till? När vi har fått din remiss från din läkare blir du kontaktad av en av våra behandlare dig så snart det finns en ledig tid. Därför är det bra om ditt mobilnummer finns på remissen. Om du vill att vi ska maila dig är det bra om även din e-mailadress finns på remissen. Om du önskar kommer till en särskild behandlare hos oss är det viktigt att även det står på remissen för snabbast hantering.

Var finns vi?

Vi finns i Lund, Malmö och Helsingborg.

Varmt välkommen!

upp


Interpersonell Terapi (IPT)

Vad är Interpersonell Terapi?

Vi har möjlighet att erbjuda IPT till dig som privatperson men inte genom remiss.

Interpersonell Terapi (IPT) är en strukturerad form av korttidsterapi med fokus på hur svårigheter i relationer med andra människor leder till psykologisk stress. Och tvärtom, hur det psykiska måendet påverkar våra relationer till andra. Grundtanken i IPT är att när en person lär sig att hantera relationsproblem på ett effektivare sätt minskar de psykiska besvären. IPT har i forskning visat mycket goda resultat vid framförallt depressionstillstånd. Genom IPT kan det också bli lättare att hantera omvälvande förändringar och svårigheter i livet, såsom t.ex. en graviditet, en skilsmässa, sorg efter en närståendes död eller problem med att skapa eller upprätthålla nära relationer. De personer som får erbjuda kvalificerad IPT  är socionomer, legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter som har specialistutbildning inom Interpersonell Terapi.

Hur går det till?

Tillsammans med din terapeut identifierar ni de relationer som är mest meningsfulla för dig och kartlägger hur problem i dessa relationer kan ha samband med dina svårigheter. Därefter fokuserar ni på de faktorer som ger upphov till de symtom du har. Din terapeut hjälper dig att förstå dina relationer bättre, vad som sker i samspelet mellan dig och andra och vad som sker i kommunikationen med andra. Du får nya kunskaper och verktyg att träna, ibland tillsammans med din terapeut och sedan på hemmaplan. Din terapeut vägleder och stödjer dig genom hela processen. I avslutningsskedet av terapin formulerar du och din terapeut en handlingsplan för framtiden så att du vet vad ska du göra för att fortsatta att må bra och vad du kan göra om du skulle må sämre igen.

Varmt välkommen!

upp


Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk psykoterapi, (PDT), bygger på en teori och metod som utarbetats och förfinats under mer än 100 år av klinisk verksamma psykoterapeuter. Ett särdrag hos psykodynamisk terapi är att den är individuellt utformad utifrån den unika individ som söker behandling.

I PDT strävar vi efter att nå en tillitsfull och förtroendefull kontakt (arbetsallians) med patienten så att vi tillsammans kan undersöka svåra, ofta dolda, känslor, tankar och mönster. Syftet med detta är att medvetandegöra och skapa begriplighet kring det som varit svårt för dig. I detta ligger också att du ska kunna nå en känslomässig grundad förståelse om dina svårigheter och problem utifrån tidigare situationer, händelser och känslor i livet, så att en varaktig förändring kan uppnås.

I terapin använder vi olika interventioner innefattande analyser och begripliggörande av olika psykologiska företeelser under uppväxten, känslomässiga tillstånd, konflikter, trauman och konflikter och dess koppling till nuvarande svårigheter.

Den genomsnittliga behandlingen är 15 – 26 samtal.

Varmt välkommen!

upp


EMDR för kris & trauma

Det är inte lätt att leva efter att ha varit med om svåra händelser och trauman. Upplevelserna tenderar att fortsätta att prägla det dagliga livet på ett negativt sätt och kan ge sig uttryck i form av t.ex. jobbiga minnen, svåra känslor, mardrömmar, ångest/rädslor, låg självkänsla och andra svårigheter som försämrar livskvalitet. Det är också vanligt att man utvecklar ett negativt sätt att tänka om sig själv. a

Vad är EMDR?

EMDR står för Eye Movement Desensitisation and Reprocessing och är en framgångsrik terapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska eller helt bli av med besvär som uppstått efter traumatiska händelser. EMDR har i forskning visat mycket bra resultat vid akut stress och trauma och efterföljande känslorna såsom stark sorg, panikkänslor mm.

Hur går det till?

Behandlingen har en mycket strukturerad tillvägagångssätt som psykologen leder dig igenom. Under behandlingen använder psykologen olika rörelsetekniker, taktilstimulering eller ljudsignaler och processen upprepas tills minnena inte längre är störande för dig. Du kommer också att få med dig olika tekniker som kan hjälpa dig att bearbeta det du varit med om och som även hjälpa dig att lättare komma ner i varv och slappna av.

Vem arbetar med EMDR?

Våra certifierade EMDR-terapeuter är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av att möta och behandla trauma. EMDR-certifieringen kräver flera årserfarenhet av att arbeta som psykolog samt ett antal godkända vidareutbildningar inom EMDR.

Vi erbjuder EMDR i Lund och Malmö. Du kan endast får EMDR privat, ej via remiss. Om du önskar behandling via remiss så ska du söka KBT.

Kontakta oss gärna om du har frågor. Varmt välkommen!

upp

Existentiell terapi

Existentiell terapi, är en form av terapi som grundas i såväl existentialistisk filosofi som i existentiell psykologi.

Livet handlar om så mycket; om glädje, lidande och smärta, kris och utveckling. Det existientiella grundperspektiv är att livet skapas under livets gång och att det alltid går att välja en ny väg eller en väg som mer är i samklang med den man är. Det handlar om ett utforskande. Som människa har man alltid olika villkor och perspektiv att förhålla sig till och hur man förhåller sig beror på sina grundläggande uppfattningar och värderingar. När du bättre förstår dig själv kan du lättare göra dina val.

Att må bra i livet handlar ofta om att finna mening och motivation.

De terapeuter som arbetar med existentiell terapi hos oss har lång erfarenhet av att arbeta med och vägleda i dessa frågor. De är också utbildade psykologer och/eller terapeuter med inriktning på existentiella livsfrågor. De har även gedigen livserfarenhet.

Existentiell terapi erbjuds endast till privatpersoner, utanför Vårdval Psykoterapi då det inte ingår i avtalen med Region Skåne. Den erbjuds i Lund och Helsingborg. Högkostnadskkort gäller därmed inte för denna terapiform.

Varmt välkommen!

upp


Sorgterapi

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

 

 

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion vid en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt. Sorg kommer vi alla att uppleva. Det är inget som går att undvika, hur vi än försöker.

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Det kan också leda till fysiska symtom, såsom spänningar, sömnsvårigheter m.m. Det blir som en stress i kroppen. Även om man ändå arbetar eller gör roliga saker kan man uppleva likgiltighet. Att släppa ut sorgen och bearbeta den är att våga leva livet fullt ut. Först då får man tillgång till livets alla färger och emotioner igen.

Samtalen ger dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Sorgbearbetning är en välbeprövad metodik för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under samtalen tar du reda på vilka förluster som har påverkat ditt liv, samt hjälp att genomföra de handlingar som behövs för att bearbeta och läka sorgen du bär.
Förhoppningen är att du därmed försonas med det förflutna och får känna inre harmoni. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande, lugn och har mer energi.

Du kan få hjälp för din sorg genom en remiss från din läkare (inom rehabiliteringsgarantin). Det kostar då 200 kr per samtal eller är kostnadsfritt om du har frikort.

Varmt välkommen!

upp


Par-/relationsterapi

Har ni jobbigt i er relation? Vill ni göra något åt det men vet inte vad eller hur?

Det är inte lätt med relationer. Det är inte konstigt att det dyker upp svårigheter i nära relationer, som är kanske en av livets största utmaningar.

Det kan handla om kommunikationsvårigheter, otrohet, brist på lust och attraktion eller att man redan bestämt sig för att separera och vill kunna göra det på ett konstruktivt sätt.

Att arbeta med sin närmaste relation är svårt men oftast utvecklande. Vi erbjuder den kompetens och stöd som behövs för att ni ska kunna komma vidare på allra bästa sätt.

Våra psykologer som är specialiserade på par och relationer har lång erfarenhet av samtal, kommunikation och av att arbeta med relationer. Vi vet att det inte heller är så lätt att komma på samtal på dagtid. Därför finns de också tillgängliga att kunna träffa er på helger eller på kvällstid. Det kostar 1580 kr/tim.

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen!

upp


Familjeterapi

Vi erbjuder familjeterapi där familjer med barn från cirka 8- 9 års ålder är välkomna till oss. I familjer kan man ha problem i sin kommunikation och som förälder kan man tycka att tonåringen inte lyssnar och att det är svårt att komma överens om olika saker. Som tonårsförälder kan man tycka att det är svårt att nå fram till sitt barn, detta kan vi träffas och prata om. När föräldrar ska skiljas kan familjen sitta ner tillsammans med en familjeterapeut och prata kring hur detta påverkar familjemedlemmarna. Vad har man för känslor just nu? Vad har barn respektive förälder för förväntningar på varandra etc?
Varmt välkommen!

upp