En väg till bättre balans, hälsa och harmoni

Samarbetspartners

Vi samarbetar med ett antal aktörer avseende psykologsamtal såsom t.ex. Kris- och traumacentrum, Euro Accident. Inom vår verksamhet LifeWise samarbetar vi även med ett antal företagshälsor och BrolinWestrell.